Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 70  pokazuj  pozycji

BDG-WZP.262.3.202 Budowa i dostawa Stanowisk wzorca odniesienia jednostek siły oraz Stanowiska pomiarowego momentu siły w zakresie pomiarowym 1Nm-5kNm wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-20 2023-03-23 12:00 --
BDG-WZP.262.33.2022 Dostawa komory klimatycznej do Stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-02 2023-02-20 12:00 --
BDG-WZP.262.32.2022 Dostawa komory klimatycznej małej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-28 2023-02-01 12:00 --
BDG-WZP.261.15.2022 Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Głównego Urzędu Miar oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przylegających do budynku Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-20 2023-01-17 12:00 --
BDG-WZP.262.24.2022 Usługę polegającą na przygotowaniu, organizacji oraz obsłudze technicznej i merytorycznej maratonu programistycznego „e-CzasPL Hackathon”, będącego wydarzeniem o charakterze informacyjno-promocyjnym skierowanym do potencjalnych użytkowników e-usług publicznych uruchamianych przez Główny Urząd Miar, w ramach projektu pn. e-CzasPL. Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-20 2023-01-12 11:00 --
BDG-WZP.262.29.2022 Dostawa systemów do zdalnego transferu czasu i częstotliwości: światłowodowego systemu transferu czasu i częstotliwości i wieloczęstotliwościowego systemu do transferu czasu z wykorzystaniem satelitów GNSS do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu i Częstotliwości L2 do ŚKLGUM w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-19 2023-01-24 12:00 --
BDG-WZP.262.30.2022 Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie badawczego stanowiska pomiarowego wzorca ciśnienia dynamicznego w Laboratorium Masy L7 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-16 2023-01-20 12:00 --
BDG-WZP.262.28.2022 Świadczenie usługi chmury obliczeniowej na potrzeby Projektu TRANS-TACHO Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-22 2022-12-02 10:00 --
BDG-WZP.262.26.2022 Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie badawczego stanowiska pomiarowego państwowego wzorca ciśnienia w Laboratorium Masy L7 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-04 2022-12-20 12:00 --
BDG-WZP.261.13.2022 Dostawa i montaż szaf Rack w siedzibie GUM oraz siedzibie OUM Warszawa wraz z usługami towarzyszącymi. Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-02 2022-11-10 10:00 --
BDG-WZP.262.18.2022 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie komponentów architektury IT oraz zasilaczy UPS do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-26 2022-12-13 12:00 --
BDG-WZP.261.4.2022 Dostawa (wraz z uruchomieniem i szkoleniem) stanowiska probierczego wysokiego napięcia umożliwiającego pomiar błędów przekładników napięciowych oraz pomiar pojemności elektrycznej i stratności dielektrycznej Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-26 2022-12-01 12:00 --
BDG-WZP.262.21.2022 Dostawa wyposażenia stanowiska cieczy nienewtonowskich i wiskozymetrów rotacyjnych w Laboratorium Masy L7 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-14 2022-11-22 12:00 --
BDG-WZP.262.25.2022 Dostawa LaserTrackera do stanowiska pomiarowego do stanowiska pomiarów dużych obiektów 3D w Laboratorium Długości Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-14 2022-11-17 12:00 --
BDG-WZP.262.22.2022 Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie badawczego stanowiska pomiarowego wzorca ciśnienia dynamicznego w Laboratorium Masy L7 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-30 2022-10-28 12:00 --
BDG-WZP.262.17.2022 Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie komory klimatycznej do Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-16 2022-10-25 12:00 --
BDG-WZP.262.23.2022 Usługa zaprojektowania, opracowania i wykonania modułu odbiorczego (demodulatora) kodowanych sygnałów czasu urzędowego na fali nośnej 225 kHz Programu Pierwszego Polskiego Radia oraz opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, z opisem procesu wytworzenia dla Zestandaryzowanego Odbiornika kodowanych sygnałów czasu urzędowego, jako element usługi realizowanej w ramach projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-13 2022-10-17 11:00 --
BDG-WZP.262.19.2022 Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie: wysokostabilnej wnęki optycznej z ultrastabilnym systemem laserowym i niskoszumowego optycznego grzebienia częstości do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu i Częstotliwości L2 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-13 2022-10-17 12:00 --
BDG-WZP.261.11.2022 Zakup platformy wirtualizacyjnej dla Głównego Urzędu Miar Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-12 2022-10-14 12:00 --
BDG-WZP.262.15.2022 Usługa wykonania oprogramowania dedykowanego dla usług projektu e-CzasPL (przygotowanie profesjonalnego portalu czasu urzędowego wraz z usługą monitorowania czasu użytkownika, oprogramowanie serwerów NTP algorytmami monitorowania i autentykacji, przygotowanie wielosystemowej aplikacji czasu sNTP) wraz z dostawą sprzętu informatyczno-sieciowego (serwery czasu NTP oraz PTP, balansery ruchu siecioweg Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-24 2022-09-28 09:00 --
BDG-WZP.262.14.2022 Dostawa przenośnego testera/kalibratora połączeń NTP, PTP. Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-09 2022-08-19 12:00 --
BDG-WZP.262.16.2022 Dostawa analizatorów do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-09 2022-09-26 12:00 --
BDG-WZP.262.9.2022 Dostawa generatora małych kątów do stanowiska do pomiaru kąta płaskiego w Laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-02 2022-10-06 13:00 --
BDG-WZP.261.10.2022 Zakup automatycznego komparatora masy od 1 kg do 10 kg Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-02 2022-09-01 12:00 --
BDG-WZP.262.12.2022 Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej i Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 – termometr wysokiego zakresu – do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-02 2022-09-19 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa