Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 97  pokazuj  pozycji

BDG-WZP.262.29. 2023 Dostawa wyposażenia technicznego do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-04 2023-09-15 11:00 --
BDG-WZP.262.25.2023 Dostawa wyposażenia stanowiska do pomiarów w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatorów dotyczących przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów drogowych w Laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-30 2023-09-07 11:00 --
BDG-WZP.262.26.2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-23 2023-09-01 12:00 --
BDG-WZP.262.27.2023 Działania promocyjne w ramach Projektu „e-CzasPL – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP” Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-22 2023-08-31 11:00 --
BDG-WZP.262.29.2023 Dostawę i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-11 2023-08-30 12:00 --
BDG-WZP.262.24.2023 Dostawa i montaż wyposażenia AV do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-07 2023-08-22 12:00 --
BDG-WZP.262.22.2023 Dostawa drukarek 3D i oprogramowania specjalistycznego do Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-02 2023-08-11 12:00 --
BDG-WZP.262.20.2023 Dostawa wyposażenia do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu i Częstotliwości L2 oraz wyposażenia do stanowisk w Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-12 2023-08-16 10:00 --
BDG-WZP.262.21.2023 Kampania promocyjna projektu: „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”" Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-07 2023-07-18 12:00 --
BDG-WZP.262.13.2023 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów komputerowych, serwera z oprogramowaniem oraz monitorów ekranowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-28 2023-07-27 12:00 --
BDG-WZP.262.19.2023 Dostawa wyposażenia badawczo-laboratoryjnego Pracowni Termometrii Radiacyjnej w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-23 2023-07-07 12:00 --
BDG-WZP.261.6.2023 Zakup automatycznego komparatora masy od 1 kg do 10 kg Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-22 2023-07-27 12:00 --
BDG-WZP.262.15.2023 Budowa i dostawa Stanowisk wzorca odniesienia jednostek siły oraz Stanowiska pomiarowego momentu siły w zakresie pomiarowym 1Nm-5kNm wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawą, uruchomieniem i przeszkoleniem do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Dialog konkurencyjny Dostawy 2023-06-21 2023-08-11 12:00 --
BDG-WZP.262.12.2023 Dostawa wyposażenia stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-16 2023-07-17 12:00 --
BDG-WZP.262.18.2023 Usługa zaprojektowania, opracowania i wykonania modułu odbiorczego (demodulatora) Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-14 2023-06-30 12:00 --
BDG-WZP.262.16.2023 Dostawa wzorców do budowy ściany referencyjnej wraz z elementami mocującymi do stanowiska pomiarowego do pomiarów dużych obiektów 3D w Laboratorium Długości L4 do ŚKL Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-02 2023-06-19 12:00 --
BDG-WZP.261.4.2023 Wymiana windy osobowej w budynku „D” w GUM Główny Urząd Miar Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-31 2023-06-26 12:00 --
BDG-WZP.262.14.2023 Dostawa wyposażenia komory bezechowej dużej i małej do Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań L1 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-26 2023-06-28 12:00 --
BDG-WZP.262.10.2023 Dostawa wyposażenia stanowisk do stykowych pomiarów stereometrii powierzchni, do optycznych pomiarów elementów wielogabarytowych, do pomiarów zarysów kształtu do Samodzielnego Laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-26 2023-06-30 12:00 --
BDG-WZP.262.11.2023 Dostawa wyposażenia Pracowni Klimatu w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-28 2023-06-01 12:00 --
BDG-WZP.262.9.2023 Dostawa aparatury do stanowiska do certyfikowania i kompleksowej komparacji pomiarowych urządzeń geodezyjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-26 2023-05-25 10:00 --
BDG-WZP.262.8.2023 Dostawa aparatury do stanowiska do badania przewodnictwa cieplnego i oceny paliw w Laboratorium Termometrii L10 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-25 2023-06-13 12:00 --
BDG-WZP.261.3.2023 Sprzedaż i dostawa licencji Microsoft Office 365 E3, Exchange Online Plan 1, lub równoważnych Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-25 2023-05-26 12:00 --
BDG-WZP.261.1.2023 Dostawa (wraz z uruchomieniem i szkoleniem) stanowiska probierczego wysokiego napięcia umożliwiającego pomiar błędów przekładników napięciowych oraz pomiar pojemności elektrycznej i tangensa kąta strat. Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-18 2023-06-05 12:00 --
BDG-WZP.262.7.2023 Wynajęcie infrastruktury w chmurze PaaS System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANSTACHO Główny Urząd Miar Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-07 2023-05-24 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa